• Beste mensen,

  Ik mag met jullie terugkijken op een voetbaljaar waarin ontzettend veel is gebeurd. Het bestuur heeft bij zijn aantreden aangegeven open en transparant met de leden te willen communiceren. Dat kan op vele manieren. In de eerste plaats door zichtbaar en aanspreekbaar te zijn. Daarnaast gebruiken we de website om jullie te informeren over besluiten dan wel veranderingen die tussentijds optreden. In de Tussenstand en Bestuursinfo worden maandelijks relevante dan wel belangrijke zaken benoemd.

  De website wordt trouwens een steeds prominentere bron van informatie. We merken dat de leden massaal de site bezoeken. Het is jullie vast opgevallen dat de site een geweldige metamorfose heeft doorgemaakt. Inhoudelijk zeker interessanter geworden met een grote mate van diversiteit in de onderwerpen. Maar de grote interesse voor de site heeft ook heel veel te maken met de veranderde lay-out. Het is overzichtelijk en nodigt uit tot lezen. Het is heel mooi geworden. Met dank aan Vera de Vries die hier een groot aandeel in heeft.

  Ik ben bijzonder blij met de samenstelling van ons bestuur. Vooral omdat naast bekende gezichten zoals, Ed de Koning, Wolter van der Graaf, Dirk de Romph en ondergetekende er ook nieuwe frisse krachten zijn aangeschoven. Rob Vermeer, Wilfried Salomons en Nigmet Akgul complementeren het geheel. Een gezonde mix van jong en oud. Jammer dat tussentijds Milton King is teruggetreden. Hierdoor is er nog wel een vacature jeugdzaken. Doordat de structuur bij de jeugdafdeling veranderd is, er is immers geen jeugdcommissie, moeten we de functieomschrijving aanpassen. Zodra dit gebeurd is, kan de vacature vervuld worden.
  Door het opstappen van de voltallige jeugdcommissie ontstond er wel een probleem. Het toen ook nog niet volledig bezette bestuur was even bestuur en jeugdcommissie tegelijk. Maar elk nadeel ……., vul de rest maar zelf in. Nu denken in kansen en mogelijkheden werd het motto. En gelukkig stonden er ouders op die ervoor zorgden dat op zaterdag onze jeugd gewoon kon blijven voetballen. Zo ontstond Kwekker Jeugd Event. Kwekker Jeugd Event zet zich op vele terreinen in: ontvangen van onze gasten, organiseren van leuke evenementen, de Grote Clubactie, herfsttoernooi enzovoorts. Kortom zij helpen VFC de familieclub te zijn waar sport, plezier en je thuisvoelen hand in hand gaan.

  Met meer dan 40 jeugdteams en een 70 tal Kwekkertjes is het een gigantische klus om dit te laten trainen en voetballen. Trainers en coördinatoren doen hun stinkende best dit logistiek en voetbaltechnisch te realiseren. Hierbij gesteund door het Technisch Hart die waakt over de kwaliteit en evenwichtigheid in de organisatie. Bij het wegvallen van de jeugdcommissie ging er ook veel kennis verloren. Dat hierdoor niet alles vlekkeloos verliep en er fouten zijn gemaakt ,is verklaarbaar, maar blijft natuurlijk heel jammer. Met de geleerde lessen is er vertrouwen dat veel van de problemen in de toekomst voorkomen zullen worden. Er wordt op dit moment nog volop gewerkt aan de structuur en personele bezetting zodat er ook weer duidelijk wordt waar en bij wie de verschillende verantwoordelijkheden liggen. Een hoopvol perspectief.
  Met ook nog twee G-teams, twee meiden teams, 3 zaterdag en 6 zondag senioren teams op dit moment kunnen we rustig stellen dat VFC een vereniging is met een heerlijke diversiteit. Zowel op zaterdag als zondag dus volop activiteit. Door de veranderende competitieopzet dringt bij iedereen en dus ook bij het bestuur de vraag op wat dit voor VFC betekent. Er gaat een soort van weekendvoetbal komen. Het bestuur volgt uiteraard de ontwikkelingen op de voet en bestudeert de mogelijke scenario’s. Maar onze zondag willen we zolang mogelijk overeind houden. Onze zaterdag 1 team zorgde voor twee hoogtepunten. Het winnen van het Vlaardingsch Kampioenschap in de finale tegen hoofdklasser Zwaluwen en het kampioenschap in de derde klasse. In korte tijd van de vierde naar de tweede klasse promoveren is een prestatie van jewelste van spelers en staf. Dat zondag 1 op dit moment ook bijzonder goed presteert, is geweldig. Mooi toch dat zaterdag en zondag positief in de media aandacht genereren. Kwekkerdrome en Vak T zijn inmiddels ingeburgerde fenomenen.

  56 teams in competitie vraagt veel van de organisatie. En de organisatie wordt in stand gehouden met en door vrijwilligers. Het tekort aan vrijwilligers was de aanleiding voor de bestuurscrisis. Met het nieuwe bestuur is dat niet zo maar opgelost natuurlijk. Barbezetting en tekort aan gastheer/vrouw zijn structurele pijnpunten. Dus nog steeds een aanslag op de vaste en te kleine groep welwilligers. Terwijl ik dit schrijf komt er een appje van Wendy Terporten binnen met een noodkreet dat het kantinerooster voor de zaterdag structureel met vacatures kampt. Met name het blok van 16-19 uur krijgen we niet gevuld. Kantine sluiten wordt realiteit. Bovendien loopt Kees die de keuken runt op randje van oververmoeidheid. Het blijft zorgelijk en onbegrijpelijke voor mij dat je je als ouder niet een paar keer vrij kan maken om te helpen. Hebben we eindelijk het kader, maar missen we de handjes. Ik heb het hier niet over de welwilligers maar over de nietwilligers. Nogmaals een dringende oproep aan de trainers en leiders hun invloed te gebruiken om de ouders actief te krijgen. Misschien lijkt het allemaal mee te vallen. Ik kan jullie zeggen dat schijn bedriegt. Je zou hierdoor haast vergeten dat er op veel fronten door onze leden veel inzet wordt getoond, waar wij hen ook enorm dankbaar voor zijn.

  Ik begon te zeggen dat er veel gebeurd is het afgelopen jaar. In sportief opzicht kunnen we zeker tevreden zijn. De resultaten zijn meer dan voldoende. Maar voor de duidelijkheid: resultaat hoort ondergeschikt te zijn aan plezier en ontwikkeling. Ik zie veel trainingen en zie daar die elementen gelukkig ook. Al verliezen sommige coaches dit gedurende het seizoen en kijkend naar de stand op de ranglijst, wel eens uit het oog.
  Er zijn tal van nieuwe activiteiten opgestart en oude weer opgepakt. Kwekker Jeugd Event heb ik al genoemd. Ook heel blij met de nieuwe vertrouwenspersonen Anneke Bastiaans en Aad Verwater en de bijdrage van de commissie Sportiviteit &Respect. Twee belangrijke instrumenten bij het bewaken van onze waarden en normen. Het weer opstarten van het veteranen toernooi, de Grote Clubactie, het geel- en zwarte kerstdiner voor de senioren, de nieuwe sponsorcommissie Vrienden van VFC, de fantastische speldjesavond. Ik vergeet vast nog een paar activiteiten.
  Straks gaan we de agenda met jullie doornemen. Naast de diverse verslagen geeft het financieel jaarverslag inzicht hoe VFC er voor staat. Paul van Eck heeft na zijn aftreden onze financiën beheerd totdat er een vervanger kon worden ingewerkt. Hij heeft VFC door een hele moeilijke periode geloodst. Het resultaat bespreken we straks.
  Alle verenigingen hebben te maken met onzekerheid over de energiekosten en stijgende prijzen op allerlei gebied. Het bestuur komt dan ook met een voorstel om de contributie te verhogen. Noodzakelijk om de kwaliteit die we de leden willen bieden minimaal te kunnen continueren. Juist vanwege die onzekerheden moeten we kritisch naar onze uitgaven blijven kijken. Misschien ook eens kritisch kijken wie er allemaal een vrijwilligersvergoeding krijgen. Feit is dat er meer vergoed wordt dan er aan vrijwilligersbijdragen binnenkort. Ik ben nog van de generatie die vrijwillig en met plezier de club belangeloos steunt. Maar dit terzijde.

  Tot slot.
  Mij wordt regelmatig gevraagd hoelang ik voorzitter blijf. Op zich heb ik geen datum daar voor staan. Maar bij mijn aantreden heb ik voor mijzelf een paar doelstellingen opgeschreven. De belangrijkste is nog steeds dat VFC een vitale levendige vereniging met een goede organisatie en structuur dat toekomstbestendig is. En ik moet het leuk blijven vinden. Beide elementen zijn nog voldoende aanwezig. Maar mijn grootste wens is afscheid nemen als voorzitter met een derde kunstgrasveld. Het bestuur zet daar de komende tijd hoog op in bij de daarvoor relevante partners. In de wetenschap dat de gemeente hierin niet het voortouw zal nemen.

  Beste mensen, dit overziend is het mij nog steeds een eer deze mooie club te mogen leiden. Ik wens jullie een goede en positieve vergadering toe.

  Jan Stijger

rfwbs-slide