• In de eerdere berichten met betrekking tot de ALV is bekend gemaakt welke bestuursleden herkiesbaar zijn en wie aftreden.

  Iedereen die interesse heeft of vragen heeft over een van de openstaande bestuursfuncties kan die laten weten aan Bill Savonije via mail naar voorzitter@vfcvlaardingen.nl
  Aanmelden kan nog per mail tot en met 28 november of op ALV vergadering zelf.

  Kandidaten die zich vooraf gemeld hebben, zullen op de ALV kenbaar gemaakt worden. Alleen voor de dagelijks bestuursleden geldt dat er goedkeuring vanuit de leden nodig is. Dit gaat om voorzitter, penningmeester en secretaris.
  Andere kandidaten kunnen benoemd worden, als er slechts 1 kandidaat is. Als er meerdere kandidaten zijn voor 1 functie, zal er wel gestemd moeten worden door de leden.

  Het huidige demissionaire bestuur zal zich onthouden van stemmen.

  Het huidige bestuur inclusief dagelijks bestuur stopt per 1 januari 2022. Voor het dagelijks bestuur geldt dat zij alle zaken die nodig zijn om de vereniging staande te houden zullen uitvoeren. Het is tenslotte de bedoeling dat VFC blijft bestaan. Nieuwe initiatieven zullen niet meer opgepakt worden.
  Voor de overige bestuursleden geldt dat zij hun taken neerleggen per 1 januari 2022.

  Als er voor januari nog geen kandidaten bekend zijn voor het penningmeesterschap dan zal een traject opgestart worden om met ingang van seizoen 2022-2023 de gehele financiƫle administratie over te dragen aan een extern financieel administratiekantoor. Dit zal dan tegen geldende markttarieven opgepakt worden en volgens criteria die vanuit VFC zullen worden opgesteld.

  Als er geen kandidaten zijn voor voorzitterschap en secretaris zal vanaf januari een traject met een onafhankelijke intermediair opgestart worden om geschikte kandidaten te benaderen en daar gesprekken mee te voeren.

  We kijken uit naar een constructieve ALV op 29 november.

  Met vriendelijke groeten,
  Het bestuur

  Teruglezen eerdere berichten over ALV van 29 november?
  Agenda ALV
  Mededeling bestuur
  Aankondiging ALV 29 november

rfwbs-slide