• Bestuursinfo...

 • Soms gebeuren er dingen die je aan het denken zet. Zoals bij dit.
  Een begeleider van een team had zorg om een spelertje. Die legde uit in een gesprek met een bestuurslid waar de zorg zat. Samen is er gekeken naar de geuite zorg. En wat er vanuit VFC mee gedaan kan worden.
  Dit zijn heel ingewikkelde zaken waarbij, met de beste bedoelingen overigens, je makkelijk net niet de goede dingen doet. Uiteindelijk is er contact gelegd met deskundigen waardoor de zorg in ieder geval gedeeld is.
  Dat bracht me bij het volgende : bij wie kan je terecht met een toch wel vertrouwelijk probleem of vraag? Op dit moment bij VFC nergens. Er was een vertrouwenspersoon, maar nu in ieder geval niet.
  Het bestuur vindt dat er wel degelijk zoiets moet zijn. Hierbij doen wij een oproep voor een vertrouwenspersoon bij VFC. Zijn/haar taak beperkt zich tot goed te luisteren en de vragende partij te helpen bij het zoeken en/of doorverwijzen naar de juiste instantie. Of gewoon de persoon zijn waarbij iemand zijn verhaal kwijt kan. Hierbij is vertrouwelijkheid, integriteit, discretie en enige kennis van de hulpinstanties een vereiste.
  Het bestuur hoopt binnen zijn eigen ledenbestand de geschikte persoon te vinden. Ben je sociaal en maatschappelijk betrokken? Je kan zo op een bijzondere manier je steentje bijdragen voor een veilige sportomgeving .
  Is je interesse gewekt, wij willen graag met jou hierover in gesprek.
  Mail naar voorzitter@vfcvlaardingen.nl
  Het bestuur
rfwbs-slide