• Op maandag 27 november 2023 zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden gehouden. De agenda en jaarverslagen kunnen per email opgevraagd worden bij Secretaris@vfcvlaardingen.nl Het is ook mogelijk om de jaarstukken alvast door te lezen bij VFC. Een kopie van de jaarstukken ligt achter de bar.

    We starten om 20:00 uur 😊.

    Met vriendelijke groet,

    Het bestuur

rfwbs-slide