• De tussenstand

 • “Stille Willie” is de titel van een liedje dat in 1981 is uitgebracht door de Bill Bradley Band, ook wel BBB genaamd. Ons aller Henk Wijngaard heeft het ook nog uitgebracht. Ik moest aan deze titel denken, toen ik een stukje wilde schrijven over die vrijwilligers waarvan je nooit iets hoort en dus ook niets ziet. Over hen gaat dit stukje, een ode aan onze stille Willies.
  Maar eerst een korte terugblik. Sportief gezien heeft VFC een uitmuntend seizoen achter de rug. Degenen die dit volgen zullen het beamen. Alle hulde voor hen die hieraan hebben bijgedragen.
  Organisatorisch is er nog veel te doen. In januari trad een nieuw bestuur aan. Eerste zorg was het weer op de rails krijgen van onze jeugdorganisatie. Daar zijn grote stappen gezet, maar nog veel plooien glad te strijken. En ja, daar is ie weer. Hiervoor hebben we jullie allemaal nodig, ondanks dat er al heel veel leden hun steentje bijdragen.
  We staan er niet bij stil hoeveel vrijwilligers er actief zijn. En je wilt niet weten hoeveel er nodig zijn. Want daar zit nog steeds een pijnlijk verschil in. Een club als VFC met 55 spelende teams heeft gemiddeld minimaal 3 mensen per team nodig om te kunnen trainen en spelen. Dat zijn dus 165 personen. Wat is er nog meer: werkers, bestuur, kantinepersoneel, bezetting wedstrijdsecretariaat, scheidsrechters, websitebeheer, commissie sportiviteit en respect en vast nog een aantal die ik vergeet, zoals ledenadministratie, financiële zaken. Kortom, dan kom je al snel op minimaal 250 ! Kennen jullie ze? Ik denk het niet.
  Deze stille Willies doen hun ding op de achtergrond. We weten niet eens wat ze doen. Want als je komt voetballen is alles al geregeld. Soms zo goed dat je vergeet dat de boel netjes achterlaten eigenlijk een eigen verantwoordelijkheid is. Maar Willie lost het op. Zonder hem kan VFC niet bestaan. Het is dan ook moeilijk hem persoonlijk te bedanken. Willie wil gewoon lekker zijn ding doen. Maar we kunnen wel onze waardering laten blijken. Hoe. Door hier al die Willies nadrukkelijk te bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun. Een reactie als “Willie bedankt” op Facebook zou mooi zijn. En als je het veld of de kleedkamer verlaat nog even omkijken. Kleine aandachtspunten doen zo veel. Meer Willie niet.
  Namens heel VFC dank voor jullie onmisbare inzet.
  Jan Stijger
rfwbs-slide