• In memoriam: Bram den Hamer

  • Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat onze ere voorzitter Bram den Hamer is overleden.

    Aan het eind van het afgelopen seizoen gaf Bram al aan zich niet goed te voelen. De gevreesde ziekte was toch teruggekomen. Ondanks dat Bram zich niet goed voelde, bleef hij zijn rol als gastheer samen met zijn vrouw Wil uitvoeren.

    Bram vertegenwoordigde een leven lang VFC. Tal van bestuurlijke functies heeft hij vervuld. Penningmeester, secretaris, voorzitter, daar waar nodig was, was ook Bram. Bram deed dat op een rustige en overwogen wijze, altijd het clubbelang vooropstellend. Tientallen jaren VFC dienend maakte hem tot een gewaardeerde unieke VFC persoonlijkheid met voor de club belangrijke en nuttige contacten in, maar minstens zo belangrijk, ook buiten de club. Met name zijn goede contacten met de gemeentelijke instanties hebben VFC veel goeds gebracht. Het eerste kunstgrasveld is grotendeels door Bram zijn inzet gerealiseerd. Met recht werd Bram voor zijn vele verdiensten in 2004 tot ere voorzitter benoemd.

    We nemen afscheid van een geweldige Kwekker. We zijn Bram heel veel dank verschuldigd voor wat hij voor de club heeft gedaan.

    Het bestuur en leden van VFC wensen Wil en familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

rfwbs-slide