• In memoriam Toon de Romph

 • Gisteren bereikte ons het droevige bericht, dat op 99-jarige leeftijd is overleden, onze echte VFC Kwekker en lid van verdienste: Toon de Romph
  De laatste tijd ging het niet zo best en kwam Toon ook niet meer buiten.  De laatste jaren werd Toon op voortreffelijke wijze verzorgd door zijn zoon en onze wedstrijdsecretaris Dirk de Romph.
  Toon, die bijna 60 jaar lid was van VFC, heeft zich vele jaren ingezet voor onze vereniging VFC.  Toen zijn zonen Jos en Dirk lid werden bij VFC is dat begonnen als leider en trainer.  Al heel snel werd hij toegevoegd aan de jeugdcommissie van VFC en heeft hij vele jaren zijn ondersteuning verleend.  Toon was inzetbaar op alle vlakken en bereid zijn club VFC te helpen bij allerlei activiteiten.  Daarnaast floot hij elke zaterdag zijn wedstrijdjes en begeleidde hij nieuwe talenten.
  Toen hij bij de jeugdcommissie stopte in 1975 ging hij, samen met zijn zoon Dirk, de bezorging van de Kwekker (ons clubblad) verzorgen.  In de hoogtijdagen waren dat wel 800 boekjes die elke 14 dagen moesten worden weggebracht.  Met de hulp van vele bezorgers heeft Toon dit zo'n 30 jaar gedaan.  Naast het regelen was Toon ook niet te beroerd regelmatig zelf een wijkje weg te brengen.
  Als we aan Toon terugdenken, denken we aan een echte VFC'er die altijd stond voor de geel/zwarte kleuren.  VFC ging boven alles!!!
  Wij wensen Jos en Dirk de komende tijd heel veel sterkte toe dit verlies te verwerken .
  De crematieplechtigheid vindt op dinsdag 31 mei om 10 uur in de Beukenhof in Schiedam plaats.
  Geen bloemen en geen sprekers is de wens van Toon.
  Bestuur VFC
rfwbs-slide