• Maandag 28 november is de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Traditioneel een slecht bezochte bijeenkomst. In feite de enige mogelijkheid om direct invloed te hebben op het beleid dat het bestuur voorstaat.

    Dit keer toch een aantal voorstellen die de leden moeten goedkeuren, zoals de contributie verhoging die uitleg behoeft, maar ook reflectie van de leden.

    Bij deze nogmaals de oproep om jullie stem te laten horen.

    Graag tot maandag 28 november, aanvang 20.00 uur.

    Het bestuur

rfwbs-slide