• Opzeggen

    Beëindiging lidmaatschap
    Opzeggen van het lidmaatschap is alleen schriftelijk of per e-mail mogelijk. Stuur een e-mail, met vermelding van naam, geboortedatum en team naar ledenadministratie@vfcvlaardingen.nl. Als een jeugdspeler wil stoppen, heeft VFC daar uiteraard begrip voor. VFC verzoekt iedere speler om pas aan het eind van het seizoen te stoppen. Voetbal is een teamsport en voor het einde van het seizoen stoppen betekent dat het team in de steek gelaten wordt.

    Daarom ons dringende verzoek: Stoppen mag, maar pas aan het eind van het seizoen.

    Algemene regels met betrekking tot opzeggen lidmaatschap
    Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Bij opzeggen vóór 1 juli zijn er geen opzegkosten. Bij opzeggen in de periode van 1 juli tot en met 15 september rekent VFC € 35,- administratiekosten voor de gedane opzegging. Zegt een lid na 15 september van dat lopende seizoen op, dan is het lid de gehele contributie verschuldigd. Alleen bij calamiteiten kan het bestuur hier van afwijken. 

rfwbs-slide