• VFC feest!: Peaky Blinders

  27 sep 2019
 • Op zaterdagavond 16 november komen de Shelby’s op bezoek bij VFC en jullie zijn uitgenodigd!

  Trek je jaren ‘20 - ’30 kostuum aan en kom als een Birmingham gangster of stijlvolle lady naar dit themafeest.

  Nog geen kaarten?
  Koop ze snel via deze link voordat ze uitverkocht zijn!
  Kaarten: https://www.ticketkantoor.nl/shop/themafeestvfc
  Start feest: 20.00 uur

  HUISHOUDELIJKE REGELS

  TOEGANGSBEWIJS
  Wij kunnen je alleen toegang tot het feest verschaffen indien je in bezit bent van een geldig toegangsbewijs.

  ALCOHOLBELEID
  Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel dien je je te kunnen legitimeren. Personen onder de 18 jaar mogen niet onder invloed het terrein betreden. De organisatie kan preventieve alcohol test uitvoeren

  LEGITIMATIE
  Op verzoek van de beveiliging en medewerkers dien je je te kunnen legitimeren. Heb je geen geldige legitimatie (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) en de beveiliging ziet hier reden toe, kan toegang tot de het terrein worden ontzegd.

  OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES
  Aanwijzingen en instructies van de beveiligingsmedewerkers dienen te worden opgevolgd. Bij verdenking van een op het feest verboden feit mag de beveiliging fouilleren. Het weigeren van een controle heeft tot gevolg dat de toegang tot het feest zal worden ontzegd.

  ONDER INVLOED
  Wij behouden ons het recht bezoekers toegang te weigeren indien je onder invloed bent van drugs en/of alcohol. De organisatie kan preventieve alcohol test uitvoeren bij personen onder de 18 jaar.

  EIGEN RISICO
  Betreding van het terrein geschiedt op eigen risico. De organisatie noch de medewerkers/vrijwilligers die op het terrein werkzaam zijn, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoekers van de locatie en/of de zomerfeesten mochten ondervinden.

  OVERIGE SITUATIES
  In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven van onze huisregels kunnen wij je de toegang tot het feestterrein weigeren of ontzeggen zonder restitutie van je entreebewijs. Mocht je de toegang ontzegd worden dien je het terrein per direct te verlaten

  BIJ AANKOOP VAN EEN TICKET GA JE AKKOORD MET BOVENGENOEMDE HUISREGELS.