• Voor in de agenda: Vooraankondiging ALV 2020-2021

 • Graag informeren we een ieder over onze jaarlijkse ALV. Deze staat op de agenda voor maandag 29 november 2021. Aanvang 20.00 uur in de kantine van VFC.

  Dit jaar een belangrijke ALV aangezien het bestuur op dit moment demissionair is.

  Tijdens de ALV is een vast agendapunt:
  - Aftredende bestuursleden
  - Herkiesbare bestuursleden
  - Aantredende bestuursleden

  De volgende bestuursfuncties zijn op dit moment open:
  - Voorzitter (op dit moment Bill Savonije)
  - Secretaris (op dit moment Kevin Eijer)
  - Penningmeester (op dit moment Paul van Eck)
  - Seniorenzaken (op dit moment Laurens Rijntalder)
  - Jeugdzaken (op dit moment Wil van der Have)
  - Accommodatie (op dit moment Wolter van de Graaf)
  - Kantine (op dit moment Hans Bot)
  - Communicatie en PR (op dit moment Saskia Fagnotti)
  - Algemene zaken (was al een vacature)
  - Voetbaltechnische zaken (was al een vacature)

  Wedstrijdzaken zal gedaan blijven worden door Dirk de Romph. Zijn termijn van 3 jaar is nog niet verstreken en Dirk heeft aangegeven hiervoor verantwoordelijk te willen blijven.

  Wanneer er interesse is voor 1 van de bestuursfuncties dan is het wenselijk om dit voorafgaand aan 29 november kenbaar te maken. Je kunt dan contact opnemen met de huidige (demissionaire) voorzitter Bill Savonije. Dit kan via e-mail voorzitter@vfcvlaardingen.nl.

  Alle kandidaten zullen op 29 november bekend gemaakt worden en de aanwezige leden kunnen hier over hun stem uitbrengen.

  Naast dit belangrijke agendapunt zal de reguliere agenda aangehouden worden. Deze zullen we, net als de stukken ter inzage, 2 weken van te voren – op 15 november - delen.

rfwbs-slide